KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Atbildīgais Goldtime personas datu apstrādātājs: Megafort Latvia SIA, Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084.

Personas datu aizsardzība

Personas dati ir dati, kurus Goldtime vāc, lai sniegtu pakalpojumu, identificētu personu, sazinātos ar personu, lai sniegtu pakalpojumu vai risinātu jautājumus.
Goldtime apņemas aizsargāt klientu un lietotāju personiskos datus, kā arī viņu privātumu. Goldtime darbība internetā saskaņota ar visām atbilstošajām darbībām un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Goldtime piemēro visus piesardzības pasākumus (t.sk. administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus) savākto personas datu aizsardzībai. Piekļuve datu maiņai un apstrādei ir tikai tam pilnvarotajām personām.

Drošība

Visi personas dati, kas ir kļuvuši zināmi, apmeklējot Goldtime un iepērkoties, kas veikti uzskaites ieraksta administratīvajā vidē, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu apmaiņas kanāls ar bankām garantē pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Goldtime veic visus drošības pasākumus (t.sk. fiziskos, infotehnoloģiskos un organizatoriskos) apstrādājamo personas datu aizsardzībai. Piekļuve personas datiem ir tikai tam pilnvarotajām personām, un visu Goldtime klientu personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

1. Kādi dati tiek apkopoti?

Apmeklējot interneta veikalu Goldtime, par apmeklētāju tiek apkopoti šādi nepersonificēti dati:

Tiek apkopoti dati par vietnes apmeklējumiem un atrašanos vietnē, lai, pamatojoties uz tiem, uzlabotu vietņu darbu un padarītu tos ērtākus apmeklētājiem.

Juridisko personu datu apstrādei mēs apkopojam šādu informāciju: komercapvienības nosaukums, reģistrācijas numurs, apgrozījuma nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adreses kontaktam un rēķina nosūtīšanai, kontaktpersonu vārdi, kas pārstāv uzņēmumu, kā arī to e-pasta adreses un kontakttālruņi.

Maksājot par pakalpojumiem ar kredītkarti vai izmantojot bankas saiti, tikai Maksekeskus AS ir piekļuve informācijai par bankas kartēm un bankas rekvizītiem, kura sniedz Goldtime tikai informāciju par veiksmīgu maksājuma pārskaitījumu.

2. Personas datu izmantošana

Goldtime var izmantot jūsu personiskos datus šādiem mērķiem:

3. Cik ilgi tiek glabāti apkopotie dati?

Personu, kas ir reģistrētas kā Goldtime pastāvīgie klienti, dati tiek uzglabāti nenoteiktu laiku.
Personu dati, kas saistīti ar personalizētiem pieprasījumiem un / vai darījumiem, tiek glabāti līdz 7 gadiem no pēdējās interakcijas ar pakalpojumu sniedzēju, ņemot vērā Grāmatvedības likumā ietverto darījumu pierādīšanas pienākumu.
Par interakciju tiek uzskatīta reaģēšana uz tiešo mārketingu, izmantojot vai noklikšķinot uz saites.

4. Kam var nodot savāktos datus?

Goldtime ir atbildīgs personas datu apstrādātājs. Personas datus, kurus apstrādā Goldtime, bez personas piekrišanas var nodot tikai iestādei vai personai, kurai uz to ir tiešas tiesības, kas izriet no likuma (piemēram, tiesa vai pirmstiesas lietvedis), un pamatota nepieciešamība.
Personas dati, ko klienti apstrādā Goldtime pirkumu ietvaros, tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un šo datu apstrādāšanas, publicēšanas vai nodošanas tiesības attiecas vienīgi uz datu īpašnieka (klienta) atbildības jomu.
Goldtime pēc klienta pasūtījuma sniedz tehnisko palīdzību datu apstrādē, bet no tā datu īpašumtiesības un atbildība par tiem.

Ja klients, kurš pievienojies pastāvīgā klienta programmai, ir devis atbilstošu piekrišanu, Goldtime labākai klienta apkalpošanai var nodot sadarbības partneriem klienta e-pasta adresi. Katram klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt iepriekš minēto piekrišanu.

Sadarbības partneris, kuram tiek nodoti dati, ir Smaily (Sendsmaily OÜ) Paldisku šoseja 29, 10612, Tallina, Harjūmaa, Igaunija.

5. Kādas tiesības personai ir uz ievāktajiem datiem?

Tiesības iepazīties ar saviem datiem, labot, pārtraukt apstrādi.

Klients, kurš reģistrējies interneta veikalā, ir tiesīgs iepazīties, mainīt/labot savus personas datus interneta veikala uzskaites ieraksta pārvaldības vidē. Ja personas datus nevar mainīt, saņemt, tie nav publicēti vietnē, tad jāiesniedz lūgums tādā veidā, kas ļauj identificēt personu, lai iegūtu vai labotu datus. Dati pēc iespējas tiek publicēti vai laboti 7 darba dienu laikā.

Pastāvīgais klients, kurš reģistrējies Goldtime veikalos, ir tiesīgs iepazīties un labot savus personas datus Goldtime veikalos vai nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi eveikals@goldtime.lv.
Ja ir vēlme atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumiem, tad to var izdarīt nekavējoties, izmantojot saiti, kas atrodas katras nosūtītās reklāmas vēstules beigās. Izmaiņas stājas spēkā uzreiz.
Ja nav juridiska pamata personas datu apstrādei, to publicēšanai vai piekļuvei datiem (vairāk), tad varat pieprasīt pārtraukt datu izmantošanu vai dzēšanu, pārtraukt datu publicēšanas vai piekļuvi datiem. Lai to izdarītu, jums jāiesniedz lūgums tādā veidā, kas ļauj identificēt personu.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt izbeigt personas datu apstrādi vai labošanu, dzēšanu vai slēgšanu. Goldtime veic attiecīgo darbību, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, skaitot no klienta rakstiska pieteikuma iesniegšanas.

Ja klients uzskatīs, ka personas datu apstrādē ir pārkāptas viņa tiesības, viņš ir tiesīgs vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā ar prasību izbeigt Goldtime pārkāpumus.

6. Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas

Izmantojot Goldtime tīmekļa vietni, esat izlasījis un pieņēmis šos principus un noteikumus. Mēs paturam tiesības mainīt privātuma politikas vispārīgos noteikumus, paziņojot par to visām saistītajām personām.

Ar visiem jautājumiem un problēmām par privātuma politiku un datu apstrādi lūdzam sazināties ar mums adresē eveikals@goldtime.lv.