PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

1. Attiecībā uz interneta veikalā iegādātajām Precēm spēkā ir pretenziju iesniegšanas 2 gadu termiņš, ko nosaka Patetētāju tiesību aisardzības likums. Klienta un Pārdevēja starpā radušās domstarpības izšķir sarunu ceļā.

2. Atklājot defektu, Klientam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā griezties interneta veikalā, nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi eveikals@goldtime.lv vai zvanot pa tālruni: +371 23200030.

3. Ja interneta veikalā iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem atbildīgs ir Pārdevējs, tad Pārdevējs remontē vai apmaina preci. Ja preci nevar remontēt vai mainīt, Pārdevējs atgriež pircējam visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma un pārdošanas līgumu.

4. Pārdevējs par patērētāja iesniegtajām sūdzībām atbild pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

5. Pamatojoties uz Patetētāju tiesību aisardzības likumu, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem, Klientam ir tiesības pieprasīt Preces remontu vai maiņu. Gadījumā, ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, izdevumus, kas saistīti ar Preces remontu vai Preces maiņu (pirmkārt, transporta un pasta izdevumi, transportēšanas un materiālu izmaksas), sedz Pārdevējs.

6. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasūtīto preču neatbilstošas izmantošanas dēļ, kā arī par aizkavēšanos ar piegādi, ja tā ir saistīta ar apstākļiem, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt, un/vai kurus nosaka citas instances, kas nav atkarīgs no Pārdevēja (t.i., force majeure).