PREČU APMAIŅA UN ATGRIEŠANA INTERNETA VEIKALAM

1. Jums ir tiesības apmainīt vai atgriezt interneta veikalā iegādāto preci 14 dienu laikā. 14 dienu termiņš sākas no preces saņemšanas brīža.

2. Lai atkāptos no līguma, Klientam ir jānosūta iesniegums par atkāpšanos no līguma uz e-pasta adresi eveikals@goldtime.lv.

Iesnieguma paraugs par atkāpšanos no līguma:

Saņēmējs:
SIA Megafort Latvia
Ieriķu iela 3, Rīga, LV1084, Latvija
e-pasta adrese: eveikals@goldtime.lv

Vēlos atkāpties no līguma, kurā ir sekojoša Prece:
Rēķina nummurs, kurš tika izrakstīts atgriežamās preces saņemšanai: Rēķina sastādīšanas datums,
Preces saņemšanas datums:
Pircēja vārds un uzvārds:
Pircēja adrese:
Pircēja e-pasta adrese un kontaktālrunis:
Iesnieguma nosūtīšanas datums:
Iesnieguma nosūtītāja vārds un uzvārds ( nosūtot drukātu iesniegumu, arī nosūtītaja paraksts):

3. Atgriežot preci, ir spēkā princips, ka atgriešanu veic tādā pašā veidā, kādā prece tika piegādāta pircējam:

Atgriešana, izmantojot pakomātu

• Preces, kas saņemtas pakomātā Omniva, jūs varat atgriezt caur pakomātu, izmantojot atgriešanas kodu, kas nosūtīts SMS ziņā (jūs atradīsiet to SMS ziņā par sūtījuma
piegādāšanu).

4. Izmantojot iepriekš norādīto preces atgriešanas veidu, tas Klientam būs bez maksas. Izmantojot citus atgriešanas veidus, Pārdevējam nav jākompensē Klientam ar preces atgriešanu saistītie transporta izdevumi.

5. Pārdevējs atmaksā atgrieztās Preces/Preču vērtību, tai skaitā Klienta piegādes izmaksas, uz Klienta kontu 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos no līguma saņemšanas brīža. Klientam ir jāpiegādā atgriežamā prece Pārdevējam 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos līguma nosūtīšanas brīža. Ja Preces nenonāks pie Pārdevēja norādītā termiņa laikā, atmaksājamā maksājuma termiņš tiek pagarināts līdz dienai, kad Preces nonāks pie Pārdevēja. Atgriežamajai Precei ir jābūt nelietotai, nebojātai un tīrai, kā arī tai nav jābūt lietošanas pazīmēm. Precei ir jābūt pilnā komplektācijā (ir jāsatur preces iepakojums un visi priekšmeti, kas ir preces iepakojumā – instrukcija, sertifikāts utt.).