PRECES APMAIŅA UN ATGRIEŠANA INTERNETA VEIKALAM

1. Jums ir tiesības apmainīt vai atgriezt interneta veikalā pasūtīto preci 14 dienu laikā. 14 dienu termiņš sākas preces saņemšanas brīdī.

2. Lai atkāptos no līguma, Klientam ir jānosūta iesniegums par atkāpšanos no līguma uz e-pasta adresi eveikals@goldtime.lv.

Iesnieguma paraugs par atkāpšanos no līguma:

Saņēmējs:
SIA Megafort Latvia
Ieriķu iela 3, Rīga, LV1084, Latvija
e-pasta adrese: eveikals@goldtime.lv

Vēlos atkāpties no līguma, kura priekšmets ir sekojoša Prece:
Rēķina nummurs, kurš tika izrakstīts atgriežamās preces saņemšanai:Rēķina sastādīšanas datums/Preces saņemšanas datums:
Pircēja vārds un uzvārds:
Pircēja adrese:
Pircēja e-pasta adrese un kontaktālrunis:
Iesnieguma nosūtīšanas datums:
Iesnieguma nosūtītāja vārds un uzvārds ( nosūtot drukātu iesniegumu, arī nosūtītaja paraksts):

3. Atgriežot preci, ir spēkā tāds princips, ka atmaksu veic tādā pašā veidā, kādā prece tika piegādāta pircējam:

Atgriešana, izmantojot pakomātu


4. Izmantojot iepriekš norādītos preces atgriešanas veidus, tā Klientam būs bez maksas. Izmantojot citus atgriešanas veidos, Pārdevējam nav jākompensē Klientam ar preces atgriešanu saistītie transporta izdevumi.

5. Pārdevējs atmaksā atgrieztās Preces/Preču vērtību, tai skaitā Klienta piegādes izmaksas, uz Klienta norēķinu kontu 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos no līguma saņemšanas brīža. Klientam ir jāpiegādā atgriežamā prece Pārdevējam 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos no līguma nosūtīšanas brīža. Ja Preces nenonāks pie Pārdevēja norādītā termiņa laikā, atmaksājamā maksājuma termiņš tiek pagarināts līdz dienai, kad Preces nonāks pie Pārdevēja. Atgriežamajai Precei ir jābūt nelietotai, nebojātai un tīrai, kā arī tai nav jābūt lietošanas pēdām. Precei ir jābūt komplektā (ir jāsatur preces iepakojums un visi priekšmeti, kas ir preces iepakojumā – instrukciju, sertifikātu utt.).