LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Goldtime interneta veikals pārdod preces, kas tiek pārdotas uzņēmumam Megafort Latvia SIA piederošajos Goldtime veikalos (tālāk: Preces).
1.2. Noteikumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp klientu (tālāk: Klients) unuzņēmumu Megafort Latvia SIA (tālāk: Pārdevējs), kas ir pircēju vides īpašnieks, kas atrodas interneta vietnē www.goldtime.lv (tālāk: interneta veikals), sakarā ar Preču pirkšanu interneta veikalā. Bez šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces interneta veikalā, regulē tiesiskie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā.
1.3. Pārdevēja dati: Megafort Latvia SIA, juridiskā adrese: Ieriķu iela 3, Rīga LV-1084. Reģ. nr.: 40103794392

2. Cenas
2.1. Visas interneta veikalā redzamās cenas ir norādītas EUR ar PVN, kas ir spēkā Latvijas Republikā.

3. Preces
3.1. Interneta veikalā redzamās preces pārsvarā ir pieejamas noliktavā. Norādīto Preču pieejamība nav garantēta, jo šie dati var būt kļūdaini sakarā ar iespējamām tehniskajām problēmām interneta veikala programmās.
3.2. Ja Klients noformēs pasūtījumu, bet atklāsies, ka dotā Prece nav noliktavā, tad Interneta veikals nevarēs izpildīt doto pasūtījumu. Tādā gadījumā Interneta veikala darbinieks sazināsies ar Klientu un piedāvās preci apmaiņai, jaunu preces piegādes termiņu vai Klienta pirkuma summas atmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā.
3.3. Attēliem, kas redzami Interneta veikalā, ir ilustratīvs raksturs un tie var nedaudz atšķirties no Preces reālā izskata.

4. Pirkuma veikšana
4.1. Klients interneta veikalā izvēlas vēlamo Preci un pievieno to grozam, noklikšķinot uz taustiņu “Pievienot grozam”.
4.2. Lai noformētu pasūtījumu grozā, noklikšķiniet taustiņu “Apstiprināt pasūtījumu”, pēc tam Klients tiks novirzīts uz pasūtījuma noformēšanas lapu. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas Klients apmaksā pasūtījumu, izmantojot bankas saiti interneta bankā un apstiprina pasūtījumu, noklikšķinot taustiņu “Atgriezties pie pārdevēja”.
4.3. Pēc Preces apmaksas Interneta veikals uz e-pastu nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājumu.
4.4. Noformējot pasūtījumu, Klients apņemas sniegt precīzus datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei.
4.5. Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma izpildes neiespējamību, ko nosaka Klienta iesniegtie nepareizie dati, aizpildot pasūtījumu, vai par jebkādām sekām, kas izriet no tā.

5. Reģistrācija Goldtime interneta veikalā un pastāvīgo klientu programma
5.1. Uz visiem pastāvīgajiem klientiem, kas reģistrēti interneta veikalā, automātiski tiek attiecināta atlaide – 5 % Precēm, kas interneta veikalā tiek pārdotas par pilnu cenu. Šī atlaide atspoguļojas, veicot pirkumu gadījumā, ja Prece tiek pievienota grozam. Šī atlaide nav spēkā Preču nocenošanas gadījumā.

6. Atlaižu koda izmantošana
6.1 Pievienojiet preces grozam. Kad esat atvēruši preču grozu, ievadiet atlaižu kodu tam paredzētajā lauciņā un nospiediet pogu "Izmantot kuponu". Turpiniet noformēt pasūtījumu.
6.2 Atlaides kods nevar tikt izmantots precēm, kurām jau ir atlaide.
6.3 Atlaides kods ir derīgs noteiktu laiku. Detalizētāku informāciju par atlaižu kuponiem un īpašajiem piedāvājumiem mēs sniedzam reģistrētiem klientiem uz e-pasta adresi un interneta veikala mājas lapā.

7. Tiesības atkāpties no līguma
7.1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā apmainīt vai atgriezt pasūtīto preci. 14 dienu termiņš sākas preces saņemšanas brīdī.
7.2. Lai atkāptos no līguma, Klientam ir jānosūta iesniegums par atkāpšanos no līguma uz e-pasta adresi eveikals@goldtime.lv. Iesnieguma paraugu atradīsiet šeit.
7.3. Atgriežot Preci, spēkā ir princips, ka atgriešana tiek veikta tādā pašā veidā, kādā prece tika piegādāta.
7.4. Izmantojot iepriekš norādīto preces atgriešanas veidu, tas Klientam būs bez maksas. Izmantojot citus atgriešanas veidus, Pārdevējam nav jākompensē Klientam ar preces atgriešanu saistītiem transporta izdevumiem.
7.5. Pārdevējs atmaksā atgrieztās Prece/Preču vērtību, tai skaitā Klienta piegādes izmaksas, uz Klienta norēķinu kontu 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos no līguma saņemšanas brīža. Klientam ir jāpiegādā atgriežamā prece Pārdevējam 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos no līguma nosūtīšanas brīža. Ja Preces nenonāks pie Pārdevēja norādītā termiņa laikā, atmaksājamā maksājuma termiņš tiek pagarināts līdz dienai, kad Preces nonāks pie Pārdevēja. Atgriežamajai Precei ir jābūt nelietotai, nebojātai un tīrai, kā arī tai nav jābūt lietošanas pazīmēm. Precei ir jābūt pilnā komplektācijā (ir jāsatur preces iepakojums un visi priekšmeti, kas ir preces iepakojumā – instrukcija, sertifikāts utt.).

8. Pretenziju iesniegšanas kārtība
8.1. Attiecībā uz interneta veikalā pārdotajām Precēm spēkā ir pretenziju iesniegšanas 2 gadu termiņš, ko nosaka Patērētāja tiesību aisardzības likums. Klienta un Pārdevēja starpā radušās domstarpības izšķir sarunu ceļā.
8.2. Atklājot defektu, Klientam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā griezties interneta veikalā, nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi eveikals@goldtime.lv vai pazvanot pa tālruni: +371 23200030.
8.3. Ja interneta veikalā nopirktajām precēm ir defekti, par kuriem atbildīgs ir Pārdevējs, tad Pārdevējs remontē vai apmaina preci. Ja preci nevar remontēt vai apmainīt, Pārdevējs atgriež Pircējam visus maksājumus, kas saistīti ar pirkuma un pārdošanas līgumu.
8.4. Pārdevējs par patērētāju iesniegtajām sūdzībām atbild pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.
8.5. Pamatojoties uz Patērētāja tiesību aizsardzības likumu, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem, Klientam ir tiesības pieprasīt Preces remontu vai maiņu. Gadījumā, ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, izdevumus, kas saistīti ar Preces remontu vai Preces aizstāšanu (pirmkārt, transporta un pasta izdevumi, brauciena un materiālu izmaksas), sedz Pārdevējs.
8.6. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasūtīto preču neatbilstošas izmantošanas dēļ, kā arī par piegādes aizkavēšanos, ja tā ir saistīta ar apstākļiem, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt, un/vai kurus nosaka citas instances, kas nav atkarīgas no Pārdevēja (t.i., force majeure).

9. Atbildība
9.1. Pārdevējs un Klients ir atbildīgi viens otram par zaudējumiem, kas radīti otrai pusei, pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus gadījumos un apmērā, kurus nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie tiesiskie akti.
9.2. Pārdevējs ir atbildīgs Preces pārdošanas cenas apmērā.
9.3. Klients apņemas izmantot Interneta veikala pakalpojumus tikai tādiem mērķiem, kas atbilst likumam un vispārpieņemtajai praksei.

10. Lietošanas noteikumi un to grozīšana
10.1. Reģistrējoties Interneta veikalā vai veicot pirkumu, Klients piekrīt Interneta veikala Lietošanas noteikumiem un apņemas tos izpildīt.
10.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Klientu stājas spēkā brīdī, kad pirkuma summa, kas ir jāapmaksā, ienāk Pārdevēja norēķinu kontā.
10.3. Pārdevējs var bez brīdinājuma veikt grozījumus Interneta veikala Lietošanas noteikumos un preču cenās. Paziņojums par šādu grozījumu veikšanu tiek publicēts Interneta veikala elektroniskajā vidē. Pirkuma un pārdošanas darījumam tiek piemērotas cenas un citi noteikumi, kas klientam ir redzami darījuma veikšanas brīdī.
10.4. Pārdevējs saglabā sev tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes gadījumā, ja tehniskas kļūdas dēļ Interneta veikalā parādītās Preces cena bija kļūdaina.

11. Citi noteikumi
11.1. Domstarpības, kas radušās starp Klientu un Pārdevēju, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, Klients var griezties Patērētāju Tiesību un Aizsardzības Centrā. Iepazīties ar strīdu izskatīšanas noteikumiem un iesniegt iesniegumu var šeit. Patērētāju strīdu komisijas kompetencē ietilpst strīdu atrisināšana, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Klientu un Pārdevēju. Klienta sūdzības izskatīšana Patērētāju strīdu komisijā notiek bez maksas.

Klients var griezties Eiropas Savienības patērētāju strīdu tiešsaistes noregulēšanas platformā.

12. Klientu atbalsts
12.1. Klientu atbalsta dienesta tālrunis: +371 23200030 (pieņem zvanus darba dienās no pulkstens 9:00 līdz 17:00); e-pasta adrese klientu atbalstam: eveikals@goldtime.lv
1.1. Goldtime interneta veikals pārdod preces, kas tiek pārdotas uzņēmumam Megafort Latvia SIA piederošajos Goldtime veikalos (tālāk: Preces).
1.2. Noteikumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp klientu (tālāk: Klients) un
uzņēmumu Megafort Latvia SIA (tālāk: Pārdevējs), kas ir pircēju vides īpašnieks, kas atrodas interneta vietnē www.goldtime.lv (tālāk: interneta veikals), sakarā ar Preču pirkšanu interneta veikalā. Bez šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces interneta veikalā, regulē tiesiskie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā.
1.3. Pārdevēja dati: Megafort Latvia SIA, juridiskā adrese: Ieriķu iela 3, Rīga LV-1084. Reģ. nr.: 40103794392.