LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Goldtime interneta veikals pārdod preces, kas tiek pārdotas firmai Megafort Latvia SIA piederošajos Goldtime veikalos (tālāk: Preces).
1.2. Noteikumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp klientu (tālāk: Klients) un firmu Megafort Latvia SIA (tālāk: Pārdevējs), kas ir pircēju vides īpašnieks, kas atrodas interneta adresē www.goldtime.lv (tālāk: interneta veikals), sakarā ar Preču pirkšanu interneta veikalā. Bez šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, nopērkot Preces interneta veikalā, regulē tiesiskie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā.
1.3. Pārdevēja dati: Megafort Latvia SIA, reģistrācijas adrese: Ieriķu iela 3, Rīga LV-1084. Reģ. kods: 40103794392.

2. Cenas
2.1. Visas interneta veikalā parādītās cenas ir norādītas eiro un ietver apgrozījuma nodokli, kas darbojas Latvijas Republikā.

3. Preces
3.1. Interneta veikalā parādītās preces parasti ir pieejamas noliktavā. Norādīto Preču esamība nav garantēta, jo šie dati var būt kļūdaini sakarā ar iespējamām tehniskajām problēmām interneta veikala programmās.
3.2. Ja Klients iesniegs pasūtījumu, bet atklāsies, ka dotā Prece nav noliktavā, tad Interneta veikals nevarēs izpildīt doto pasūtījumu. Tādā gadījumā Interneta veikala darbinieks sazināsies ar Klientu un piedāvās preci apmaiņai, jaunu preces piegādes termiņu vai Klienta pirkuma summas atmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā.
3.3. Fotogrāfijām, kas parādītas Interneta veikalā, ir ilustratīvs raksturs un tās var nedaudz neapzināti atšķirties no Preces reālā izskata.

4. Pirkuma veikšana
4.1. Klients interneta veikalā izvēlas vēlamo Preci un pievieno to grozam, noklikšķinot uz taustiņu “Pievienot grozam”.
4.2. Lai noformētu pasūtījumu grozā, noklikšķiniet taustiņu “Pāriet uz apmaksu”, pēc tam Klients tiks novirzīts uz pasūtījuma noformēšanas lapu. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas Klients apmaksā Preci, izmantojot bankas saiti interneta bankā un apstiprina pasūtījumu, noklikšķinot taustiņu “Atgriezties pie pārdevēja”.
4.3. Pēc Preces apmaksas Interneta veikals pa elektronisko pastu nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājumu.
4.4. Noformējot pasūtījumu, Klients apņemas sniegt patiesus datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei.
4.5. Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma izpildes neiespējamību, ko nosaka Klienta iesniegtie nepareizie dati, aizpildot pasūtījumu, vai par jebkādām sekām, kas izriet no tā.

5. Reģistrācija Goldtime interneta veikalā un pastāvīgo klientu programma
5.1. Uz visiem pastāvīgajiem klientiem, kas reģistrēti interneta veikalā, automātiski tiek attiecināta atlaide – 5 % attiecībā uz Precēm, kas interneta veikalā tiek pārdotas par pilnu cenu. Šī atlaide atspoguļojas, veicot pirkumu gadījumā, ja Prece tiks pievienota grozam. Šī atlaide nav spēkā Preču nocenošanas gadījumā.

6. Atlaižu koda izmantošana
6.1 Pievienojiet preces grozam. Kad esat atvēruši preču grozu, ievadiet atlaides kodu tam paredzētajā lodziņā un nospiediet pogu "Izmantot kuponu". Turpiniet noformēt pasūtījumu.
6.2 Atlaides kods nevar tikt izmantots precēm, kurām jau ir atlaide.
6.3 Atlaikdes kods ir derīgs noteiktu laiku. Detalizētāku informāciju par atlaižu kuponiem un īpašajiem piedāvājumiem mēs sniedzam reģistrētiem klientiem uz e-pasta adresi un interneta veikala mājas lapā.

7. Tiesības atkāpties no līguma
7.1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā apmainīt vai atgriezt pasūtīto preci. 14 dienu termiņš sākas preces saņemšanas brīdī.
7.2. Lai atkāptos no līguma, Klientam ir jānosūta iesniegums par atkāpšanos no līguma uz e-pasta adresi eveikals@goldtime.lv. Iesnieguma paraugu jūs atradīsiet šeit.
7.3. Atgriežot Preci, spēkā ir princips, ka atgriešana tiek veikta tādā pašā veidā, kādā prece tika piegādāta.
7.4. Izmantojot iepriekš norādīto preces atgriešanas paņēmienu, tas Klientam būs bez maksas. Izmantojot citus atgriešanas veidus, Pārdevējam nav jākompensē Klientam ar preces atgriešanu saistītie transporta izdevumi.
7.5. Pārdevējs atmaksā atgrieztās Prece/Preču vērtību, tai skaitā Klienta piegādes izmaksas, uz Klienta norēķinu kontu 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos no līguma saņemšanas brīža. Klientam ir jāpiegādā atgriežamā prece Pārdevējam 14 dienu laikā no iesnieguma par atkāpšanos no līguma nosūtīšanas brīža. Ja Preces nenonāks pie Pārdevēja norādītā termiņa laikā, atmaksājamā maksājuma termiņš tiek pagarināts līdz dienai, kad Preces nonāks pie Pārdevēja. Atgriežamajai Precei ir jābūt nelietotai, nebojātai un tīrai, kā arī tai nav jābūt lietošanas pēdām. Precei ir jābūt komplektā (ir jāsatur preces iepakojums un visi priekšmeti, kas ir preces iepakojumā – instrukciju, sertifikātu utt.).

8. Pretenziju iesniegšanas kārtība
8.1. Attiecībā uz interneta veikalā pārdotajām Precēm spēkā ir pretenziju iesniegšanas 2 gadu termiņš, ko nosaka Patērētāja tiesību aisardzības likums. Klienta un Pārdevēja starpā radušās domstarpības izšķir sarunu ceļā.
8.2. Atklājot defektu, Klientam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā griezties interneta veikalā, nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi eveikals@goldtime.lv vai pazvanot pa tālruni: +371 23200030.
8.3. Ja interneta veikalā nopirktajām precēm ir defekti, par kuriem atbildīgs ir Pārdevējs, tad Pārdevējs remontē vai apmaina preci ar defektu. Ja preci nevar izremontēt vai apmainīt, Pārdevējs atgriež pircējam visus maksājumus, kas saistīti ar pirkuma un pārdošanas līgumu.
8.4. Pārdevējs par patērētāju iesniegtajām sūdzībām atbild pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.
8.5. Pamatojoties uz Patērētāja tiesību aisardzības likumu, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem, Klientam ir tiesības pieprasīt Preces remontu vai nomaiņu. Gadījumā, ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, izdevumus, kas saistīti ar Preces remontu vai Preces aizstāšanu (pirmkārt, transporta un pasta izdevumi, brauciena un materiālu izmaksas), sedz Pārdevējs.
8.6. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasūtīto preču neatbilstošas izmantošanas dēļ, kā arī par aizkavēšanos ar piegādi, ja tā ir saistīta ar apstākļiem, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt, un/vai kurus nosaka nepārvarama vara, kas nav atkarīga no Pārdevēja (t.i., force majeure).

9. Atbildība
9.1. Pārdevējs un Klients ir atbildīgi viens otram par zaudējumu, kas sagādāts otrai pusei, pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus gadījumos un apmērā, kurus nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie tiesiskie akti.
9.2. Pārdevējs ir atbildīgs Preces pārdošanas cenas apmērā.
9.3. Klients apņemas izmantot Interneta veikala pakalpojumus tikai tādiem mērķiem, kas atbilst likumam un vispārpieņemtajai praksei.

10. Lietošanas noteikumi un to grozīšana
10.1. Reģistrējoties Interneta veikalā vai veicot pirkumu, Klients piekrīt Interneta veikala Lietošanas noteikumiem un apņemas tos izpildīt.
10.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Klientu stājas spēkā brīdī, kad pirkuma summa, kas ir jāapmaksā, ienāk Pārdevēja norēķinu kontā.
10.3. Pārdevējs var bez brīdinājuma veikt grozījumus Interneta veikala Lietošanas noteikumos un preču cenās. Paziņojums par šādu grozījumu veikšanu tiek publicēts Interneta veikala elektroniskajā vidē. Pirkuma un pārdošanas darījumam tiek piemērotas cenas un citi noteikumi, kas klientam ir redzami darījuma veikšanas brīdī.
10.4. Pārdevējs saglabā sev tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes gadījumā, ja tehniskas kļūdas dēļ Interneta veikalā parādītās Preces cena bija kļūdaina.

11. Citi noteikumi
11.1. Domstarpības, kas radušās starp Klientu un Pārdevēju, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, Klients var griezties Patērētāju strīdu komisijā. Iepazīties ar strīdu izskatīšanas noteikumiem un iesniegt iesniegumu var šeit. Patērētāju strīdu komisijas kompetencē ietilpst strīdu atrisināšana, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Klientu un Pārdevēju. Klienta sūdzības izskatīšana Patērētāju strīdu komisijā notiek bez maksas.

Klients var griezties Eiropas Savienības patērētāju strīdu tiešsaistes noregulēšanas platformā.

12. Klientu atbalsts
12.1. Klientu atbalsta dienesta tālrunis: +371 23200030 (atbild darba dienās no pulksten 9:00 līdz 17:00); elektroniskā pasta adrese klientu atbalstam: eveikals@goldtime.lv